מדריכי וידאו לשימוש במערכת אתר

העלאת סקירות מוצר (פוסטים) למסד נתונים

טמפלט לשיוך הסקירות למוצרים

טיפול בקישורי מעבר בעיתיים

טמפלט לשיוך הסקירות למוצרים